Quế Phong chỉ đạo ngăn chặn tư thương thu mua gốc cây Trà hoa vàng

Chỉ đạo của UBND huyện Quế Phong thể hiện tại Công văn số 284/UBND-NN ngày 27/3/2017 gửi UBND các xã, thị trấn; các phòng, đơn vị và chủ rừng liên quan trên địa bàn về việc quản lý, bảo vệ cây Trà hoa vàng.

Công văn số 284 của UBND huyện Quế Phong. Ảnh: Phan Trọng Dũng

Công văn số 284 nêu rõ, hiện nay trên địa bàn một số xã đã xảy ra hiện tượng một số người dân vào rừng đào gốc, chặt cây Trà hoa vàng để bán cho các tiểu thương làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn nguồn giống, phát triển của cây Trà hoa vàng và một số cây dược liệu khác, đặc biệt làm ảnh hưởng đến thu nhập của mỗi gia đình trên địa bàn có cây Trà hoa vàng.

Để ngăn chặn kịp thời hiện tượng trên, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các Chủ rừng và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

Triển khai thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 1348/UBND-NN, ngày 30/12/2016 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loại cây dược liệu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không vào rừng để đào gốc, chặt phá cây chè hoa vàng để bán cho các tư thương làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển cây Trà hoa vàng theo Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016 – 2020 của huyện.

Tiến hành kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các đối tượng mua bán gốc, cây Trà hoa vàng tại các xã và thị trấn để có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm không tuân thủ theo Luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy định của Nhà nước.

Một cây trà hoa vàng được tìm thấy ở vùng đồi xã Đồng Văn,huyện Quế Phong. Ảnh: Đào Tuấn

Tiến hành họp tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không được đào gốc, chặt phát và có các hành động khác phá hoại đối với các loại cây dược liệu nói chung và cây Trà hoa vàng nói riêng.

Cũng tại Công văn 284, UBND huyện Quế Phong chỉ đạo Phòng NN&PTNT và Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chỉ đạo các xã, các chủ rừng có các loại cây dược liệu, đặc biệt là cây chè hoa vàng để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ; Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, tham mưu UBND huyện xây dựng quy hoạch cụ thể để bảo tồn và phát triển cây chè hoa vàng và một số cây dược liệu khác trên địa bàn.

“Đây là nội dung hết sức quan trọng, yêu cầu UBND các xã, các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện…” - tại Công văn số 284, UBND huyện Quế Phong nhấn mạnh.

Nguồn: Báo Nghệ An.